Studenti SU nabízejí svým mladším kolegům pomoc při distanční výuce

Studenti SU nabízejí svým mladším kolegům pomoc při distanční výuce

Sami chodit do školy na přednášky nemohou, přesto se snaží pomáhat v této nelehké době všude tam, kde je to možné. Studenti Slezské univerzity nyní nabízejí pomoc nejen zdravotníkům v nemocnicích a pracovníkům v sociálních ústavech, ale také žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol, kteří mohou využít nabídku online doučování ve více než dvou desítkách vyučovacích předmětů. Doučování je míněno jako přátelská výpomoc studentů studentům a je nabízeno zdarma.

Zvládat učivo v době distanční výuky může být pro mnohé školáky obtížné, proto jim studenti SU nabízejí pomocnou ruku v podobě doučování ve více než dvou desítkách vyučovacích předmětů. V nabídce najdete snad všechny, které se na základních a středních školách vyučují, a to včetně těch, které jsou obecně pokládány za nejobtížnější, tedy matematiku, fyziku, chemii, češtinu i 4 cizí jazyky, dále např. i společenské vědy, ekonomii, daně a účetnictví, a dokonce i pomoc v oblasti tělesné výchovy! (Zde pomoc představuje sestavení souboru fyzických cviků, které budou odpovídat schopnostem daného studenta pro splnění určité disciplíny, včetně pomoci nutriční a motivační).

Pomoc s doučováním budou poskytovat studenti-dobrovolníci Slezské univerzity, a to v oblastech svého oboru studia, nebo i v dalších oblastech, pro které se cítí být na určeném stupni školního vzdělávání erudováni. „Máme velmi šikovné, ochotné a vstřícné studenty“, shrnuje celý projekt, který vznikl rozvinutím nápadu jednoho pracovníka univerzity, její rektor doc. Ing Pavel Tuleja, Ph.D. a dodává: „Původně jsme předpokládali doučování jen v oblastech, na které sami naší výukou navazujeme, ale když jsme dali studentům prostor k nabídce, žasli jsme, v jakém rozsahu jsou ochotni pomáhat. Takřka vzápětí po zveřejnění výzvy se jich k doučování nabídlo přes padesát. Našli jsme tak – kromě opakované angažovanosti našich studentů zdravotnických a sociálních oborů v tzv. první linii – další oblast, ve které můžeme významně pomoci. Asi nemusím dodávat, jak jsem na studenty Slezské univerzity hrdý.“

A jak to celé funguje? Žák nebo student, který chce nabídku doučování využít, navštíví speciální webovou stránku Slezské univerzity http://doucovani.slu.cz, kam vloží svůj požadavek na doučování s uvedením minima údajů o sobě a oblasti učiva, ve které potřebuje pomoci. Oddělení komunikace Slezské univerzity pak co nejrychleji zařídí, aby se konkrétní požadavek zájemce o doučování propojil s doučujícím studentem Slezské univerzity, který se dobrovolně nabídl k doučování v konkrétním předmětu. Doučující student se pak již sám na základě obdrženého požadavku spojí s konkrétním zájemcem a společně si dohodnou nejlepší způsob, jak doučování uskutečnit. Slezská univerzita pro distanční výuku používá zpravidla platformu MS Teams. Spojení přes MS Teams je tedy nejjednodušší doporučenou formou, jak co nejrychleji doučování uskutečnit. Vše ale záleží na dohodě mezi doučujícím studentem a zájemcem o doučování. Doučující studenti mají v tomto ohledu podporu Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, takže se neznámých platforem žádná strana bát nemusí.

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola má v současné době pět součástí: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě, Matematický ústav v Opavě a Fyzikální ústav v Opavě. Přestože Slezská univerzita v Opavě patří se svými necelými 5 000 studenty mezi menší české vysoké školy, pro akademický rok 2019/2020 nabízí přes 60 oborů a specializací studijních programů všech forem a typů, z nichž některé je možné realizovat až na doktorském stupni studia a další i v anglickém jazyce. Univerzita také nabízí desítky kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku.

Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku. Současným rektorem je doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., který v březnu 2019 vstoupil do svého druhého funkčního období.

Zdroj informací

Slezská univerzita v Opavě a eSlezsko.cz

Datum

2. listopadu 2020

Page generated in 2.5566 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál