Těžba v dole ČSA a v dole Darkov skončí na konci února 2021

Těžba v dole ČSA a v dole Darkov skončí na konci února 2021

Společnost OKD ukončí těžbu na Dole Darkov a Dole ČSA 28. února 2021. Následně 1. března 2021 si tyto utlumované doly převezme do svého majetku státní podnik DIAMO. Vláda České republiky dne 21.9. 2020 rozhodla o zahájení postupného převodu utlumovaných dolů OKD, a.s. na státní podnik DIAMO, s.p.
Zároveň bylo uloženo místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou provést převod utlumovaných dolů a dobývacích prostorů.

Harmonogram:

  • k 1. 1. 2021 utlumované doly v lokalitě Útlum – Jih a Útlum - Sever
    (důl Staříč, důl Frenštát, důl Dukla a důl Lazy),
    včetně souvisejících dobývacích prostorů Staříč, Trojanovice, Petřvald I, Dolní Suchá a Lazy,

  • k 1. 3. 2021 utlumované doly Darkov a ČSA, včetně souvisejících dobývacích prostorů Doubrava u Orlové, Karviná – Doly I, Karviná – Doly II a Darkov,
    následně, na základě výzvy společnosti OKD, a.s., doly ČSM – sever a ČSM – jih, včetně souvisejících dobývacích prostorů Louky a Stonava.

 

„V současné době se těží ve všech dolech OKD, respektive probíhají ražby, přípravné práce, vybavování a likvidace, v závislosti na daném dole. Na Darkově probíhá těžba ve dvou porubech. Na ČSA probíhají práce ve dvou porubech, z nichž těžba probíhá zatím v jednom. V dolech ČSM probíhají práce ve čtyřech porubech, z nichž těžba ve dvou.
OKD je tudíž v plném provozu, i díky našemu probíhajícímu kontinuálnímu testování. Během února 2021 budou ukončovány důlní práce v dolech ČSA a Darkov. Ke konci února pak bude z těchto dvou dolů vyvezen symbolický poslední vozík. Neprodleně na začátku března 2021 dojde k předání těchto lokalit a souvisejících dobývacích prostorů státnímu podniku DIAMO pro zahájení útlumových prací“
, řekl ředitel provozu OKD David Hájek.

Společnost OKD je v současnosti v ekonomické krizi, která je způsobena zejména přetrvávajícím poklesem cen energetického i koksovatelného uhlí a dopadem celosvětové pandemie covid-19.

 

Cena uhlí na historickém minimu

„Není tajemstvím, že pokles cen uhlí na historická minima a pandemie COVID-19 a s nimi související okolnosti, jako snížení poptávky, dlouhodobé omezení výroby v důsledku přijatých bezpečnostních a protiepidemických opatření, jakož i úplné přerušení těžby, významně negativně ovlivnily OKD.
Kombinace všech těchto faktorů v podstatě zcela znemožnila OKD jakýkoli pokus o úspěšné vypořádání se s poklesem cen uhlí, kterému OKD čelila již od počátku roku a přizpůsobila mu tehdy i svůj plán včetně programu úsporných opatření“
, řekla předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková.

 

Společnost OKD od března 2020
vynaložila téměř 25 milionů korun na opatření v souvislosti s Covid-19.

„I nadále OKD činí veškerá možná úsporná opatření v rámci výroby. Na druhé straně na protiepidemická a hygienická opatření v souvislosti s COVID-19 není možné rezignovat a OKD vynaložila od března 2020 již 25 milionů korun, nepočítaje nemalé náklady na probíhající kontinuální testování. V této souvislosti však nelze nezmínit, že nebýt uvedeného testování a dalších opatření OKD by nebyla schopna po skončení přerušení těžby znovu začít plně fungovat.
Je nutno dodat, že OKD od těchto opatření nikdy po celou dobu neustoupila ani při zmírnění celorepublikových opatření, ani při zmírnění krajských opatření a povinnost dodržovat veškerá zavedená opatření trvá po celou dobu,“
dodal výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

S převzetím utlumovaných dolů a dobývacích prostorů OKD do majetku státního podniku DIAMO dojde také k převzetí části zaměstnanců v dohodnutém časovém harmonogramu. K 1. 1. 2021 se bude jednat o převod více než 700 zaměstnanců. Ke konci srpna 2020 měla společnost OKD přibližně 5.600 zaměstnanců. Předpokládaný počet zaměstnanců ke konci roku 2020 je 5.300 zaměstnanců.

„Při převodu části závodu OKD sestávajícího z dolu Paskov, Lazy a Frenštátu se předpokládá přechod zhruba 748 zaměstnanců. Při zahájení útlumu dolu ČSA a Darkova a jejich převodu na DIAMO k 1.3.2021 se předpokládá přechod zhruba 1.624 zaměstnanců. Při všech přechodech bude plně respektována jak kolektivní smlouva OKD, tak i kolektivní smlouva vyššího stupně. Pro všechny zaměstnance, kteří přejdou do DIAMO s předpokladem následného ukončení pracovního poměru bude připraven sociální program a obdrží plné odstupné, které jim bude náležet v souladu s kolektivní smlouvou a sociálním programem,“ upřesnila personální ředitelka OKD Radka Naňáková.

 

Program podpory Nová šichta

Personalisté OKD budou aktivně pomáhat stávajícím i odcházejícím zaměstnancům ze společnosti OKD, a.s. ve dvou oblastech, při hledání nového pracovního uplatnění i při rozjezdu podnikání programem NOVÁ ŠICHTA. Tento program funguje v OKD už od roku 2014 a úspěšně byl implementován již při útlumu dolu Paskov.
OKD bude mít kontaktní kanceláře na všech důlních lokalitách Darkov, ČSM, ČSA. Bude pomáhat zaměstnancům ve spolupráci s úřadem práce, pracovníci na kontaktních kancelářích mimo jiné budou zpracovávat zájemcům životopis, založí jim e-mail, pokud to bude zapotřebí, pomohou s orientací na trhu práce i s vyhledáváním vhodných pracovních nabídek, připraví zájemce na pohovor a zajistí i externí sociální a psychologické poradenství.

 

OKD bude nadále těžit v lokalitě ČSM-Sever a ČSM-Jih.
Ukončení provozu v této lokalitě nebylo předmětem usnesení vlády.

„Délka fungování dolů ČSM je podmíněna řadou faktorů. Hlubinné dobývání je velmi citlivé na cenové výkyvy, každý znatelnější výkyv směrem dolů je extrémně rizikový vzhledem k vysokému podílu fixních nákladů kterékoli společnosti zabývající se tímto způsobem těžby uhlí.
OKD je v obtížné finanční situaci z mnoha důvodů souvisejících s cenami uhlí a současnou pandemií COVID-19 a v aktuální době nelze zodpovědně činit delší prognózu pro vývoj cen uhlí v následujících letech ani nelze předvídat další vývoj epidemické situace.

OKD v současnosti navíc logicky ani nedisponuje prostředky pro financování dlouhodobé těžby, jež by vyžadovala odpovídající investice do příprav a výroby. Z čistě ekonomických a bezpečnostních hledisek dnes není možné rozhodnout o dlouhodobém horizontu fungování dolů ČSM, aniž bychom měli pozitivní výhled do budoucna co se týká cen uhlí, ekonomičnosti a jistotu financovatelnosti těžby.
Předpokládáme, že právě s ohledem na nejistotu těchto faktorů neobsahuje usnesení závazný termín převodu dolů ČSM. Jsme si vědomi existence jiných důvodů než ekonomických, včetně důvodů sociálních a rozpočtových. Tyto důvody byly šířeji probírány v médiích před usnesením vlády a sami jsme se analýze této problematiky nevyhýbali ani ve stanovisku naší společnosti k délce těžby, jak uvádí sama důvodová zpráva k usnesení vlády,“
dodala Vanda Staňková.

Zdroj informací

OKD a NejBusiness.cz

Datum

28. září 2020

Fotogalerie

Page generated in 1.3239 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál