Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla na 3,8 %

Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla na 3,8 %

K 31. 7. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 279 673 uchazečů o zaměstnání. To je o 10 036 více než v červnu a o 74 553 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší hodnotu od února 2018, kdy bylo bez práce celkem 280 899 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 261 685 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,8 % (červen 2020 – 3,7 %, červenec 2019 – 2,7 %).

Zaměstnavatelé nabízeli v červenci prostřednictvím ÚP ČR 334 283 volných pracovních míst, z toho 11 671 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 75 944 evidovaných volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 258 339 pozic, tedy u 77 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31.7.2020 3,8 %
Počet uchazečů o zaměstnání 279 673
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 261 685
Míra nezam. podle EUROSTAT (červen 2020) 2,6 %
Počet volných pracovních míst (VPM) 334 283
Počet VPM "bez příznaku" pro cizince 75 944
Počet VPM vhodných pro cizince 258 339

Trh práce ovlivňují sezónní činnosti, které jsou v plném proudu. Jedná se hlavně o oblasti jako je stavebnictví, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a částečně už i pohostinství a služby. Dochází tak k obnově ekonomických aktivit v gastronomii, ale též v hotelnictví, ve službách, v dopravě apod. Tedy v oborech, ve kterých došlo v uplynulých měsících ke značným hospodářským ztrátám. Zaměstnavatelé v ČR mají stále zájem o sezónní pracovníky a též pracovníky na dělnických pozicích. Prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí nadále vysoký počet volných pracovních míst. Ta se ÚP ČR snaží v maximální možné míře spárovat s vhodnými uchazeči o zaměstnání, např. prostřednictvím výběrových řízení.

„V červenci jsme zaznamenali pravidelný sezónní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí kromě aktuální situace kolem koronaviru i každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR a nižší aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených. Pozitivně se pak projevily příznivé účinky cíleného programu Antivirus,“ shrnuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín a dodává: „V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekáváme v září.“

Ke konci července se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo téměř 43,9 tis. uchazečů o zaměstnání. Zároveň z ní odešlo bezmála 33,9 tis. lidí. Nejvíce nově příchozích hlásí Moravskoslezský kraj (5 761) a Praha (5 216). Nejméně nových uchazečů evidoval ÚP ČR v předchozím měsíci v Karlovarském kraji (1 596) a z hlediska okresů v Jeseníku (160). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají lidé, kteří pracovali napříč všemi obory a často na pracovní poměry po dobu určitou. Mezi nově příchozími jsou např. bývalí pracovníci z oblasti služeb, pohostinství, obchodu, cestovního ruchu, už zmíněného školství, administrativy, lázeňství či zpracovatelského průmyslu. Hlásí se uklízeči, výrobní dělníci, agenturní zaměstnanci a v menší míře OSVČ, většinou drobní podnikatelé, řemeslníci.

Větší poptávka po určitých profesích

Současná situace vyvolala větší poptávku po určitých profesích, mimo jiné v logistice, obchodě, zájem je o kvalifikované řemeslníky, analytiky, vývojáře softwaru, pracovníky call center, skladníky, řidiče, zaměstnance do výroby, pomalu už také o kuchaře, číšníky či prodavače. V případě některých povolání je tedy dost vysoká šance, že propuštění zaměstnanci nastoupí rovnou k novému zaměstnavateli, aniž by se museli evidovat na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání. Zaměstnavatelům, kteří hledají nové zaměstnance, nabízí ÚP ČR maximální pomoc při obsazování volných pozic. Je ale důležité, aby tato volná místa Úřadu práce ČR nahlásili.

Pokud jde o letní brigády – zaměstnavatelé většinou hledají brigádníky prostřednictvím internetové inzerce, sociálních sítí či vlastních zaměstnanců, proto se jejich nabídka objevuje v evidenci ÚP ČR v menší míře. V návaznosti na předchozí období je letos počet takto nabízených pozic ještě nižší. Jedná se např. o místa pro prodavače rychlého občerstvení a zmrzliny, kuchaře a obsluhu v restauracích a čerpacích stanic, pracovníky call center, sběrače ovoce, plavčíky, pracovníky v zahradnictvích, noční recepční apod. Zaměstnavatelé tak řeší především zástupy za dovolené. V rámci všech krátkodobých pracovních poměrů (včetně letních brigád) nabízeli zaměstnavatelé v červenci celkem 23 680 pozic, mimo jiné pro pomocníky v oblasti těžby a ve stavebnictví, v zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba pro uklízeče.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v červenci 66 okresů, největší pak Olomouc (o 8 %), Praha (o 7,9 %), Praha-západ (o 7,3 %), České Budějovice (o 7,1 %), Hradec Králové a Mladá Boleslav (shodně o 6,8 %) a Most (o 6,5 %). Nezaměstnanost naopak klesla v 11 regionech. Nejvíce pak v okrese Jeseník (o 4,3 %), Český Krumlov (o 3,7 %), Písek (o 3,6 %), Znojmo (o 3,5 %), Jindřichův Hradec (o 3 %), Břeclav (o 2,6 %) a Jičín (o 2 %).

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,8 %), Praha – východ (2 %), Jindřichův Hradec (2,1 %), Pelhřimov (2,2 %), Benešov (2,3 %) a Prachatice (2,4 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší, než republikový průměr hlásí 27 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (8,3 %), Ostrava-město a Most (oba 6,8 %), Chomutov (6,6 %), Bruntál (6 %), Sokolov (5,9 %), Louny (5,6 %) a Ústí nad Labem (5,5 %). Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 4 % a mužů na 3,7 %. 
Jak už bylo uvedeno, během července se na ÚP ČR nově přihlásilo 43 894 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet vyšší o 5 390 osob, meziročně pak vyšší o 1 411 uchazečů o zaměstnání. Z evidence naopak odešlo 33 858 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 1 153 méně než v červnu a o 772 více než rok předtím. Novou práci získalo 25 448 osob.

V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil v červenci 42,3 roku. Průměrná délka nezaměstnanosti činila 411 dnů.

Mezi evidovanými bylo 93 927 uchazečů o zaměstnání nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 33,6 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 19,6 % - celkem 54 871. Rodičů a lidí pečujících o děti do 15 let evidoval ÚP ČR 44 091, tvořili 15,8 % z celkového počtu nezaměstnaných. V uplynulém měsíci bylo bez práce 37 686 osob se zdravotním postižením (OZP) - 13,5 % z celkového počtu evidovaných uchazečů a 143 180 žen, 51,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. V dlouhodobějším horizontu (leden–červenec 2020) se počet evidovaných z prvních čtyř uvedených skupin uchazečů o zaměstnání zvýšil, jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných ale nijak výrazně neroste. V některých měsících naopak klesá. Aby ÚP ČR v maximální možné míře podpořil jejich šance na práci, věnuje jim dlouhodobě zvýšenou péči při zprostředkování vhodného zaměstnání.

9 221 absolventů škol

Ke konci července evidoval ÚP ČR celkem 9 221 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je meziměsíčně o 304 a meziročně pak o 1 360 osob více. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,3 % (červen 2020 – 3,3 %, červenec 2019 – 3,8 %). Bez práce bylo k 31. 7. 2020 celkem 6 023 absolventů – o 279 více než v předchozím měsíci (červen 2020 – 5 744, červenec 2019 – 5 126, červenec 2018 – 5 866). Zaměstnavatelé nabízeli této skupině uchazečů celkem 61 978 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu pojízdných zařízení a výrobních strojů, kováře, nástrojáře, řemeslníky, pracovníky informačních služeb nebo pomocníky ve výrobě.

V současné době evidují zaměstnanci ÚP ČR vyšší počet dotazů ze strany absolventů nebo jejich rodičů. Zajímá je především to, kdy jim končí status studenta a jak mají postupovat při první evidenci na ÚP ČR. Zaměstnanci úřadu je seznamují s nabídkou volných pracovních míst a upozorňují na to, že je důležité, aby také sami absolventi byli aktivní při hledání pracovního uplatnění. ÚP ČR spolupracuje i se školami, které následně informují studenty. A praktické rady se mladí lidé dozvídají také na ÚP ČR v rámci Informačních a poradenských středisek (IPS), besed na školách nebo burz práce, které v hojném počtu ÚP ČR pořádá po celé republice.

Pokud jde o učitele a další pedagogické pracovníky ve školství, v červenci se jich do evidence ÚP ČR přihlásilo 1 051 (červen 2020 – 184, červenec 2019 – 1 721), naopak do zaměstnání jich nastoupilo 61. Celkem jich úřad evidoval 3 633 (červen 2020 – 2 562, červenec 2019 – 4 200), z toho nejvíce bylo učitelů středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ (726), učitelů v oblasti předškolní výchovy (627) a specialistů a odborných pracovníků v oblasti výchovy a vzdělávání (610). Zaměstnavatelé nabízeli celkem 2 637 volných pracovních míst v tomto oboru (červen 2020 – 2 780, červenec 2019 – 3 090). Školy měly zájem hlavně o učitele na středních školách, konzervatořích a 2. stupních ZŠ (525 míst) a lektory a učitele jazyků (466 míst).

Ke konci července evidoval ÚP ČR celkem 334 283 volných pracovních míst, což je o 621 méně než v červnu a o 12 280 méně než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (83 672), ve Středočeském (62 837), v Jihomoravském (29 021), Plzeňském (27 672) a Pardubickém (26 758) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 4 801 pozic na dohodu o provedení práce a 6 870 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,8 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (8,6), Sokolov (5), Děčín (3,9), Bruntál (3,6), Ústí nad Labem a Most (shodně 3,3), Blansko (3,2) a Jeseník (3,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst jich bylo 11 458 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), nejvíce z nich bylo určeno pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, uklízeče nebo pracovníky informačních služeb.

Monitoring pracovního trhu

„Povinnost hlásit ÚP ČR volná pracovní místa nemají zaměstnavatelé už od 1. 1. 2012. Zaměstnanci Úřadu práce ČR proto seznam hlášených pracovních pozic pravidelně aktualizují v rámci monitoringu pracovního trhu na základě telefonických a e-mailových kontaktů se zaměstnavateli. Pro zajímavost, v červenci 2020 zaměstnavatelé úřadu nově nahlásili 45 408 volných pracovních míst, což je o 4 145 méně, než v červnu 2020. V červenci ÚP ČR naopak obsadil a z evidence vyřadil 48 137 volných pracovních míst. Jedná se tedy o velmi dynamický proces. Dá se říct, že v řadě případů jsou očekávání zaměstnavatelů v oblasti zaměstnanosti poměrně optimistická,“ uvádí Jan Karmazín.

Zaměstnavatelé měli v červenci obecně největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky a pomocníky ve výrobě, uklízeče, obsluhu vysokozdvižných vozíků, řidiče nákladních automobilů, zedníky, kuchaře nebo pomocné manipulační pracovníky. Více než 72 % volných pracovních míst je určeno pro uchazeče se základním či nižším vzděláním. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Úřad práce ČR se nadále zaměřuje, v rámci současných možností, na zkvalitnění a zefektivnění své činnosti tak, aby zrcadlila požadavky zaměstnavatelů.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci července podpořil prostřednictvím příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) celkem 10 755 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty spolufinancované z národních a evropských peněz. Prioritou Úřadu práce ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o rekvalifikace, veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

V případě veřejně prospěšných prací, jde o nástroj APZ, jenž pomáhá umístit na trh práce nejobtížněji zaměstnatelné uchazeče o zaměstnání. K 31. 7. 2020 v rámci VPP pracovalo celkem 6 509 lidí. Veřejně prospěšné práce jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým úřad věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti.

Délka trvání VPP

Za standardní délku trvání VPP považuje Úřad práce ČR 12 měsíců. Opakovaně pak může podpořit stejného klienta tehdy, když se jedná o osobu s kumulovanými hendikepy, jako např. se zdravotním postižením, ve věku do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, nebo o uchazeče, jemuž hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně, a to z úrovně příslušné krajské pobočky či kontaktního pracoviště ÚP ČR.

VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností, např. v infocentrech, knihovnách, či jiných veřejných agend. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelních pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci července šanci získat zaměstnání 2 389 uchazečů. Celkem 8 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení) a 381 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Úspěch sklízí též příspěvek na dojížďku. Dosud o něj požádalo celkem 10 666 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (2 514), Olomouckém (2 456), Ústeckém (1 188) a Jihomoravském (1 061) kraji. V průběhu července přijal Úřad práce ČR 46 žádostí. Se 7 026 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (se 40 z nich v červenci). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 Kč, protože podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10–25 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, kovodělníci, elektrikáři, opraváři, řidiči, strážní, pracovníci ve zdravotnictví, v sociální oblasti nebo informačních službách, prodavačky, učitelé, skladníci, maséři, uklízečky, lékárenští pracovníci, účetní, dámské krejčové nebo třeba pracovníci v lékárně či laborantky.

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo třeba knihovnami, nasmlouvaných 5 306 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 790), v Moravskoslezském (1 056), Jihomoravském (539) a Karlovarském (428) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 026 klientů. Úřad práce ČR i nadále aktivně oslovuje, a to opakovaně, další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu zabezpečit.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah a složení plně reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. K 31. 7. 2020 se jich účastnilo celkem 488 lidí. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských a profesních průkazů, vč. profesní způsobilosti a kurzy zaměřené na získání základních počítačových dovedností. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.

Osoby se zdravotním postižením

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci července 591 osob se zdravotním postižením (z toho jich 15 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji pracují na pozicích určených výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, ostraze, operátorům call center apod. Celkem 184 uchazečům přispěl ÚP ČR v červenci na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – samostatně výdělečně činnou.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 97 179 lidí, tj. 34,7 % všech uchazečů vedených v evidenci (červen 2020 – 34,6 %, červenec 2019 – 37,3 %). Nezaměstnaní dostávali v průměru 8 757 Kč. Podporu v nezaměstnanosti ve výši do 4 500 Kč pobíralo 15 165 (15,6 %) uchazečů o zaměstnání. Maximální výši podpory, tedy 19 389 Kč, pak 4 178 (4,3 %) uchazečů o zaměstnání. V rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci vyplatil ÚP ČR podle předběžných údajů v předchozím měsíci celkem 963 431 790 Kč (červen 2020 – 1 041 mil. Kč, květen 2020 - 917 tis. Kč, duben 2020 - 738 tis. Kč, březen 2020 - 848 tis. Kč). O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 76 517 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z posledních dostupných výsledků za červen 2020, ukazuje, že se Česká republika stále drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,6 %, v EU27 7 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,6 % a v EU27 7,1 %).

Zdroj informací

Úřad práce České republiky, NejBusiness.cz a eSlezsko.cz

Datum

6. srpna 2020

Page generated in 1.2847 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál