Krajské školy si z evropských fondů sáhly skoro na miliardu

Krajské školy si z evropských fondů sáhly skoro na miliardu

Za poslední čtyři roky přiteklo do škol Moravskoslezského kraje 920 milionů korun z evropských fondů. Za 280 milionů kraj zrealizoval desítky projektů, díky kterým získalo více než 30 škol nové dílny nebo učebny. Dalších 340 milionů korun šlo na úpravy budov a zajištění energetických úspor, na takzvané měkké projekty kraj z EU získal přes 300 milionů.

„Jedním z klíčových faktorů, kterými chceme z našeho regionu udělat atraktivní místo pro lidi, je kvalitní vzdělávání. Proto na školství klademe velký důraz, je zde přímá úměra. Dobré školy a kvalitní výuka totiž tvoří schopné a kvalifikované pracovníky, díky kterým se bude dařit naší ekonomice, která zvyšuje životní úroveň a tím pádem i atraktivitu regionu. Důležitou roli v tom všem mají evropské peníze, o které umíme úspěšně žádat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a upřesnil, že kraj žádá o podporu z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Všechny podpořené projekty kraj spolufinancoval ze svého rozpočtu. Naše spoluúčast tvořila deset až šedesát procent celkových výdajů, zbytek pokryla s přispěním státu Evropská unie. Díky těmto prostředkům jsme mohli v kraji realizovat spoustu zajímavých projektů, na které můžeme být právem hrdí. Za zmínku stojí například zbrusu nové dílny bruntálské střední školy, jejichž výstavba přišla na 50 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro evropské projekty Jan Krkoška.

Díky financím z evropských zdrojů získaly krajské školy také moderní vybavení. V šesti školách vznikly za 30 milionů korun laboratoře virtuální reality, které umožňují použití 3D interaktivních výukových aplikací, vizualizaci modelů vytvořených žáky nebo online spolupráci mezi školami ve společném 3D prostředí. „Nejmodernější technologie pomáhají zatraktivnit technické obory, také hrají důležitou úlohu při samotné výuce. Umožňují lepší a srozumitelnější znázornění, což je pro studium velmi důležité. Tyto technologie se navíc stále více rozšiřují v průmyslu, takže jejich znalost zvyšuje uplatnitelnost absolventů škol,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny a upozornil na další projekt, který byl z evropských fondů financován.

Výuka pro Průmysl 4.0 je svým rozsahem výjimečný projekt v rámci celé České republiky. Do tohoto projektu za 25 milionů korun se zapojilo 6 průmyslových škol, které byly pro výuku vybaveny moderními průmyslovými kolaborativními roboty. „Středoškoláci se tak mohou kvalitně připravit na využívání robotiky v průmyslu, která se stala velmi progresivní oblastí. Proto plánujeme školy dovybavit dalším příslušenstvím, které výrazně rozšíří možnosti výuky o další modelové úlohy využitelné v průmyslové praxi,“ doplnil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Řada škol se díky evropským zdrojům může chlubit novými jazykovými učebnami, učebnami ICT, přírodovědnými učebnami, CNC přístroji, laboratořemi měřící techniky nebo například novými svařovacími technikami. Důležité jsou i takzvané měkké projekty, na které kraj od roku 2016 z EU získal přes 300 milionů korun, a mezi kterými vyniká projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP) s finančním rozsahem téměř 190 milionů. Do OKAPu, který má za cíl podporu odborného vzdělávání v regionu, je zapojeno několik desítek partnerů. „Kromě 13 odborných středních škol a desítek škol základních se do projektu zapojily organizace, které se zabývají vzděláváním pedagogů nebo také interaktivními programy pro pedagogy i žáky. Jsou to například Ostravská univerzita, Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích či ZOO Ostrava. Mezi aktivity projektu patří sdílení odborných učeben, řemeslné workshopy, kroužky nebo například soutěže,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny s tím, že na tento projekt bude navazovat jeho nástupce, který bude rozšířený o další témata, jako jsou například kybernetická bezpečnost, badatelská výuka nebo finanční gramotnost.

Evropské peníze také pomohly stavebním úpravám, které spočívaly v zabezpečení bezbariérového přístupu, ale také v zajištění energetických úspor. Moravskoslezský kraj pokračuje s významným přispěním Evropské unie v zateplování vybraných školských budov, od roku 2016 šlo v regionu na tyto projekty téměř 340 milionů korun.

„Za poslední čtyři roky jsme z Evropy získali pro náš kraj do oblasti školství téměř miliardu korun. Rádi bychom se stejným nasazením pokračovali i v dalším období 2021-2027. Vzdělávání je pro rozvoj regionu zásadní a nemalé investice bude vyžadovat neustále,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Zdroj informací

Moravskoslezský kraj a NejBusiness.cz

Datum

2. srpna 2020

Page generated in 1.2459 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál