Malé a střední podniky mohou začít žádat o dotace na rozvoj inovací

Malé a střední podniky mohou začít žádat o dotace na rozvoj inovací

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace v rámci „Výzvy VI programu podpory Inovační vouchery“. O dotace na rozvoj vlastních inovačních aktivit mohou žádat malé a střední podniky. Novinkou je cílení podpory i na větší projekty. Výzvu vyhlásilo 1. července 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 31. prosince 2022. Pro žadatele je připraveno celkem 150 milionů korun.

„Malé a střední podniky mohou podporu využít na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a akreditovaných laboratoří. Žádoucím výsledkem je pak sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podniky využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Výzva se nově zaměřuje také na podporu větších projektů. Žadatelé tak mohou na projekt se způsobilými výdaji od 500 000 Kč do 1 999 999 korun získat 50 % zpět formou dotace. Zvýhodněné jsou všechny projekty na efektivnější nakládání s vodou pro řešení rizik spojených s projevy sucha. U nich mohou žadatelé získat na dotacích až 85 % prokázaných způsobilých výdajů.

Program podpory Inovační vouchery se v OP PIK vyznačuje jednodušším zpracováním než ostatní programy. Mezi jeho výhody patří nenáročné zpracování žádosti o platbu, nutnost předložení minima dokladů, zjednodušený podnikatelský záměr a možnost předložení až tří projektů za jednu firmu.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

Zdroj informací

Agentura pro podnikání a inovace a NejBusiness.cz

Datum

16. července 2020

Page generated in 1.1756 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál