V Jablunkově vzniká špičková mezinárodní střední škola

V Jablunkově vzniká špičková mezinárodní střední škola

Jablunkovská střední škola se mění! Nový studijní obor IT v průmyslu, nová učebna virtuální reality, pořízení dalšího kvalitního vybavení do dílen, příprava špičkových center virtuální reality, robotiky, automotive, IT nebo zemědělské techniky. To jsou jen některé z významných novinek, na kterých pracuje střední škola v Jablunkově.

Za poslední bezmála dva roky prošla střední škola v Jablunkově významnými změnami. Hlavní změnou bylo stanovení nových priorit a cílů v oborovém zaměření školy a samozřejmě výrazné zkvalitnění výuky. Jablunkovská střední škola se nyní specializuje především na tři hlavní obory – automotive, IT v průmyslu a zemědělskou techniku.

„Naší prioritou je poskytovat kvalitní a atraktivní vzdělávání pro mládež a zvyšovat tak jejich uplatnitelnost při volbě budoucího povolání,“ říká Roman Szotkowski, ředitel jablunkovské střední školy.

Vysoká podpora kvalitního vzdělávání v Jablunkově

Střední škola v Jablunkově se může dále rozvíjet především díky podpoře Moravskoslezského kraje, města Jablunkov a několika dalších partnerů z řad firem, partnerských škol nebo některých okolních obcí. Tato podpora hraje klíčovou roli v nabídce kvalitního vzdělávání pro všechny žáky a studenty, kteří se rozhodnou nastartovat svou profesní kariéru právě v Jablunkově.

„Moravskoslezský kraj jako garant středního vzdělávání se snaží zajistit kvalitní a také dostupné vzdělávání pro všechny žáky.  Střední škola v Jablunkově zapadá do koncepce zajištění dostupnosti vzdělávání a jsem rád, že společně s vedením školy, městem Jablunkov a Sdružením obcí Jablunkovska máme společný cíl, a to udržet a rozvíjet střední školství v Jablunkově, které v minulém období prošlo hlubokou krizí, mimo jiné z důvodu demografického vývoje.

Současně nastolený směr oborů, modernizace a prezentace školy dávají naději na její rozvoj a na neustálé zvyšování kvality ve vazbě na trh práce a zaměstnavatele,“ říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny a dodává: „Kraj dlouhodobě podporuje školu nad rámec zákona, např. přispívá na mzdy učitelů, což je výjimkou u středních škol a týká se pouze škol, které chce kraj udržet z důvodu zajištění dostupnosti vzdělávání.“

Jablunkovskou střední školu podporuje také město Jablunkov. Zástupci města jsou součástí pracovní skupiny, která aktivně pracuje na neustálém rozvoji školy, na prohlubování další spolupráce s okolními obcemi, firmami a dalšími institucemi. Jiří Hamrozi, starosta Jablunkova, k tomu doplňuje: „Střední škola v Jablunkově udělala velký posun, nejen ve vybavení, ale hlavně v komunikaci. Zlepšila se mediální a osobní komunikace vůči studentům, rodičům, ředitelům a pedagogům okolních základních škol, zástupcům firem i vůči zřizovateli. Díky Moravskoslezskému kraji se také podařilo zajistit stipendia, vybavení učeben a dílen.“

Spolupráce s dalšími školami a firmami

Ve spolupráci s celou řadou firem, odborníků a dalších partnerů nabízí škola mladým lidem z celého Moravskoslezského kraje, přilehlých regionů Slovenska a mnoha dalších míst z celé České a Slovenské republiky možnost získat kvalitní vzdělání ve velmi žádaných oborech.

Škola průběžně modernizuje své prostory a zapojuje se do mnoha zajímavých regionálních i mezinárodních projektů. „Kraj dlouhodobě přispívá škole na modernizaci budov a vybavení školy. Škola se zapojila do krajského projektu, díky němuž má jako jedna z šesti krajských škol vybavenou laboratoř virtuální reality ze zdrojů Evropské unie. Od roku 2021 bude škola zapojena do projektu OKAP II, v němž budou z evropských zdrojů modernizovány a vybavovány moderní učebny pro autoopravárenské obory, a také obdrží finanční prostředky na spolupráci se základními školami v regionu, např. na vedení zájmových technických kroužků,“ uzavírá Folwarczny.

Nový obor IT v průmyslu a posílení stávajících oborů

Významnou novinkou je otevření nového oboru IT v průmyslu. Zbrusu nový obor umožní studentům věnovat se jednomu z celosvětově nejžádanějších oborů. Díky tomuto oboru se tak budou moci stát odborníky v IT se specializací na prostředí průmyslu.

Naučí se programovat v několika oblíbených programovacích jazycích, stanou se odborníky na prostředí sítí a také na přenos, využití nebo například zabezpečení dat. Součástí výuky bude specializace na velmi perspektivní technologie 3D skenování a tisku, automatizace a robotiky. „Škola přijala nové zaměstnance s IT zaměřením a počítá se zapojením odborníků, IT specialistů z praxe ve výuce,“ dodává Szotkowski.

Jablunkovská střední škola zároveň pracuje na průběžném zvyšování kvality a atraktivity výuky u svých dalších oborů, které se zaměřují na oblast automotive, dopravy a logistiky a samozřejmě zemědělské techniky. Z mnoha novinek lze jmenovat například alternativní pohony a elektromobilitu nebo větší provázanost vzdělávání s firmami působícími v segmentu zemědělské techniky.

Stáže, výměnné pobyty a odborné besedy

Nově se připravuje celá řada odborných stáží pro studenty a pedagogy. Je kladen důraz na získání co největší praxe a zkušeností z prostředí malých i velkých českých, slovenských či zahraničních firem. Studenti budou moci v daleko větší míře navštívit zajímavá místa v různých částech Evropy a poznat tak prostředí některých významných evropských firem.

Již nyní jsou připravovány tematické besedy a přednášky s různými odborníky z jednotlivých oborů. Celý cyklus je připravován ve spolupráci s vybranými firmami, portálem NejBusiness.cz a dalšími partnery. Odborníci z významných českých, slovenských nebo zahraničních firem se tak se studenty podělí o své poznatky, profesní zkušenosti a aktuální pohled na svůj obor. Těchto besed se budou moci zúčastnit také žáci a pedagogové partnerských základních škol z celého regionu.

Studium na střední škole v Jablunkově může pomoci žákům základních škol připravit se na budoucí pracovní uplatnění ve velmi zajímavých a poptávaných oborech.

Zdroj informací

Střední odborné učiliště a střední odborná škola Jablunkov a NejBusiness.cz

Datum

29. června 2020

Fotogalerie

DoporučujemeFacebook

Page generated in 1.2531 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál